Start

Ljusnans Virkesfrakt AB är ett transportsäljande företag som bildades den 1 maj 2001. Verksamheten består av transportåtaganden av rundvirke. Kontoret ligger i Ljusdal där 2 personer arbetar med transportledning och administration. För att fullfölja sina åtaganden har investeringar gjorts i kvalificerad IT-teknik för datakommunikation.

Bolaget ägs av 16 aktieägare med totalt 22 rundvirkesbilar. LV-Frakt har ett långsiktigt transportavtal med Mellanskog avseende det verksamhetsområde som täcker Hälsingland och Härjedalen.
Den årliga transportvolymen är ca 1,2 miljoner m3f och omsättningen uppgår till ca 100 miljoner kr.